پوستر فیلم  تخته سنگ

تخته سنگ

Slate

.1ساعت و39دقیقه
فیلم تخته سنگ درباره شخصی به نام یوهی است که آرزو دارد به یک شمشیرزن حرفه ای در فیلم های اکشن تبدیل شود. یک روز او به عنوان نقش یک فرد جنگجو، در یک فی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم تخته سنگ

 فیلم تخته سنگ
 فیلم تخته سنگ
 فیلم تخته سنگ
 فیلم تخته سنگ
 فیلم تخته سنگ

بازیگران فیلم تخته سنگ

عوامل سازنده فیلم تخته سنگ

Bareun Jo
Sajith Thomas

درباره فیلم تخته سنگ

فیلم تخته سنگ درباره شخصی به نام یوهی است که آرزو دارد به یک شمشیرزن حرفه ای در فیلم های اکشن تبدیل شود. یک روز او به عنوان نقش یک فرد جنگجو، در یک فیلم اکشن استخدام می شود و برای فیلم برداری به یک روستا می رود. اما در آن جا به یک دنیای موازی بدون قانون منتقل می شود که مردم آن جا بدون هیچ گونه مجازاتی یکدیگر را می کشند.