پوستر فیلم  دلدادگان

دلدادگان

Deldadegan

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «دلدادگان» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌ دهد. شخصیت های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارند و هم چنین بحث مبارزه با اعتیاد و فسا...

تصاویر و جزییات سریال دلدادگان

 سریال دلدادگان
 سریال دلدادگان
 سریال دلدادگان
 سریال دلدادگان
 سریال دلدادگان

عوامل سازنده سریال دلدادگان

درباره سریال دلدادگان

سریال «دلدادگان» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌ دهد. شخصیت های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارند و هم چنین بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم، از رگه‌ های داستان این سریال است.