پوستر فیلم  دلدادگان

دلدادگان

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «دلدادگان» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌ دهد. شخصیت های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارند و هم چنین بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم، از رگه‌ های داستان این سریال است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دلدادگان

خلاصه محتوا

سریال «دلدادگان» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌ دهد. شخصیت های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارند و هم چنین بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم، از رگه‌ های داستان این سریال است.