پوستر فیلم  نیمه خاموش

نیمه خاموش

Nimeh Khamoosh

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «نیمه خاموش» جز اولین مستندهای سیاسی درباره جنگ تحمیلی است و پشت صحنه آن را روایت می‌ کند و به سراغ اتاق ‌های جنگ و تصمیم‌ گیران سیاسی و نظامی آ...

تصاویر و جزییات سریال نیمه خاموش

 سریال نیمه خاموش
 سریال نیمه خاموش
 سریال نیمه خاموش
 سریال نیمه خاموش
 سریال نیمه خاموش

عوامل سازنده سریال نیمه خاموش

درباره سریال نیمه خاموش

مستند «نیمه خاموش» جز اولین مستندهای سیاسی درباره جنگ تحمیلی است و پشت صحنه آن را روایت می‌ کند و به سراغ اتاق ‌های جنگ و تصمیم‌ گیران سیاسی و نظامی آن رفته که تصمیمات سطح بالا درباره جنگ می‌ گیرند.