پوستر فیلم  پرزیدنت آکتور سینما

پرزیدنت آکتور سینما

President Cinema Actor

مستندایرانی
.1ساعت و13دقیقه
مستند «پرزیدنت آکتور سینما» روایت گر تلاش های «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، جهت ایجاد رفاه برای مردم شوروی است. گورباچف معتقد بود ت...

تصاویر و جزییات مستند پرزیدنت آکتور سینما

 مستند پرزیدنت آکتور سینما
 مستند پرزیدنت آکتور سینما
 مستند پرزیدنت آکتور سینما
 مستند پرزیدنت آکتور سینما
 مستند پرزیدنت آکتور سینما

عوامل سازنده مستند پرزیدنت آکتور سینما

درباره مستند پرزیدنت آکتور سینما

مستند «پرزیدنت آکتور سینما» روایت گر تلاش های «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، جهت ایجاد رفاه برای مردم شوروی است. گورباچف معتقد بود تا زمانی که تنش های شوروی با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا ادامه داشته باشد، رسیدن به یک اقتصاد موفق ناممکن است، به همین دلیل اولویت عالی خود را تنش زدایی و برقراری رابطه و مذاکره با آمریکایی ها قرار داد.