پوستر فیلم  پرزیدنت آکتور سینما

پرزیدنت آکتور سینما

مستندایرانی
.1ساعت و13دقیقه
مستند «پرزیدنت آکتور سینما» روایت گر تلاش های «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، جهت ایجاد رفاه برای مردم شوروی است. گورباچف معتقد بود تا زمانی که تنش های شوروی با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا ادامه داشته باشد، رسیدن به یک اقتصاد موفق ناممکن است، به همین دلیل اولویت عالی خود را تنش زدایی و برقراری رابطه و مذاکره با آمریکایی ها قرار داد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند پرزیدنت آکتور سینما

خلاصه محتوا

مستند «پرزیدنت آکتور سینما» روایت گر تلاش های «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، جهت ایجاد رفاه برای مردم شوروی است. گورباچف معتقد بود تا زمانی که تنش های شوروی با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا ادامه داشته باشد، رسیدن به یک اقتصاد موفق ناممکن است، به همین دلیل اولویت عالی خود را تنش زدایی و برقراری رابطه و مذاکره با آمریکایی ها قرار داد.