پوستر فیلم  سایه های روشن

سایه های روشن

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «سایه های روشن» داستان زنان جنگ زده سوری است که پس از شهادت همسرانشان سرپرست خانواده شده و برای ادامه زندگی باید کسب درآمد کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سایه های روشن

حسین نشاطی
مهدی مطهر
فرید دغاغله

خلاصه محتوا

مستند «سایه های روشن» داستان زنان جنگ زده سوری است که پس از شهادت همسرانشان سرپرست خانواده شده و برای ادامه زندگی باید کسب درآمد کنند.