پوستر فیلم  سایه های روشن

سایه های روشن

Bright Shadows

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «سایه های روشن» داستان زنان جنگ زده سوری است که پس از شهادت همسرانشان سرپرست خانواده شده و برای ادامه زندگی باید کسب درآمد کنند.

تصاویر و جزییات مستند سایه های روشن

 مستند سایه های روشن
 مستند سایه های روشن
 مستند سایه های روشن
 مستند سایه های روشن
 مستند سایه های روشن

عوامل سازنده مستند سایه های روشن

حسین نشاطی
مهدی مطهر
فرید دغاغله

درباره مستند سایه های روشن

مستند «سایه های روشن» داستان زنان جنگ زده سوری است که پس از شهادت همسرانشان سرپرست خانواده شده و برای ادامه زندگی باید کسب درآمد کنند.