شهر معرکه هاShahre Marakeha

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شهر معرکه ها

محصولایران
مستند «شهر معرکه ها» به بررسی پایتخت کشور ایران یعنی «تهران» از لحاظ موقعیت اجتماعی، سیاسی و آسیب شناسی این شهر و تفاوت سطح فرهنگی مردم آن جا و هم چنین تاریخچه حضور این ش...
مهدی مطهر