پوستر فیلم  مسافر

مسافر

انیمیشنفرانسه ای
.9دقیقه
انیمیشن «مسافر» داستان ماهواره ای به همین نام است که در سال 1977 به فضا فرستاده شد و قرار بود از وجود انسان ها به بیگانگان اطلاع دهد و حالا بعد از قرن ها روی زمین است.

عوامل سازنده انیمیشن مسافر

Loïc MagarRoman Veiga
Loïc MagarRoman Veiga
Loïc MagarRoman Veiga

خلاصه محتوا

انیمیشن «مسافر» داستان ماهواره ای به همین نام است که در سال 1977 به فضا فرستاده شد و قرار بود از وجود انسان ها به بیگانگان اطلاع دهد و حالا بعد از قرن ها روی زمین است.