پوستر فیلم  مسافر

مسافر

Voyager

انیمیشنفرانسه ای
.9دقیقه
انیمیشن «مسافر» داستان ماهواره ای به همین نام است که در سال 1977 به فضا فرستاده شد و قرار بود از وجود انسان ها به بیگانگان اطلاع دهد و حالا بعد از قرن...

عوامل سازنده انیمیشن مسافر

Loïc MagarRoman Veiga
Loïc MagarRoman Veiga
Loïc MagarRoman Veiga

درباره انیمیشن مسافر

انیمیشن «مسافر» داستان ماهواره ای به همین نام است که در سال 1977 به فضا فرستاده شد و قرار بود از وجود انسان ها به بیگانگان اطلاع دهد و حالا بعد از قرن ها روی زمین است.