ناموجود

آرمانگرامArmangram

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آرمانگرام

کارگردان: میلاد گودرزی

محصولایران
آرمانگرام یک برنامه گفت و گو محور است.در این برنامه گفتو گوهایی متفاوت با چهره های مطرحی را مشاهده می کنید که وجه تمایز آن ها در آرمانگرا بودن آن ها می باشد.
فیلم‌های پیشنهادی