پوستر فیلم  لگو ماجراهای کلاچ پاورز

لگو ماجراهای کلاچ پاورز

Lego: The Adventures Of Clutch Powers

.1ساعت و20دقیقه
انیمیشن «لگو ماجراهای کلاچ پاورز» برای اولین بار، جهان لگو را با تمام ویژگی های تازه اش و ماجراهایش نشان می دهد. در این داستان همراه می شوید با «کلاچ ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم لگو ماجراهای کلاچ پاورز

Howard E. Baker
Joshua WexlerKristy Scanlan
Tom Rogers
David WurstEric Wurst
Michael D. Black

درباره فیلم لگو ماجراهای کلاچ پاورز

انیمیشن «لگو ماجراهای کلاچ پاورز» برای اولین بار، جهان لگو را با تمام ویژگی های تازه اش و ماجراهایش نشان می دهد. در این داستان همراه می شوید با «کلاچ پاورز» بهترین سازنده و مکتشف جهان لگو ها.