قاتلی بر فراز آیگرThe Eiger Sanction

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قاتلی بر فراز آیگر

کارگردان: Clint Eastwood

محصولآمریکا
فیلم «قاتلی بر فراز آیگر» درباره یک آدم کش حرفه ای به نام «جاناتان هارملوک» است. او توسط فردی ناشناس ماموریت پیدا می کند تا یک دانشجو و یک کلکسیونر و یک استاد دانشگاه را به قتل برساند وی که بعلت سال ها دوری از این حرفه بسیار آماتور شده است تحت تمرین های سخت قرار گرفته تا خود را برای این ماموریت آماده کند.