پوستر فیلم  قاتلی بر فراز آیگر

قاتلی بر فراز آیگر

.1ساعت و8دقیقه
فیلم «قاتلی بر فراز آیگر» درباره یک آدم کش حرفه ای به نام «جاناتان هارملوک» است. او توسط فردی ناشناس ماموریت پیدا می کند تا یک دانشجو و یک کلکسیونر و یک استاد دانشگاه را به قتل برساند وی که بعلت سال ها دوری از این حرفه بسیار آماتور شده است تحت تمرین های سخت قرار گرفته تا خود را برای این ماموریت آماده کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم قاتلی بر فراز آیگر

Clint Eastwood
John Williams
Ferris Webster

خلاصه محتوا

فیلم «قاتلی بر فراز آیگر» درباره یک آدم کش حرفه ای به نام «جاناتان هارملوک» است. او توسط فردی ناشناس ماموریت پیدا می کند تا یک دانشجو و یک کلکسیونر و یک استاد دانشگاه را به قتل برساند وی که بعلت سال ها دوری از این حرفه بسیار آماتور شده است تحت تمرین های سخت قرار گرفته تا خود را برای این ماموریت آماده کند.