پوستر فیلم  عصر یخبندان: مسیر برخورد

عصر یخبندان: مسیر برخورد

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و31دقیقه
انیمیشن «عصر یخبندان: مسیر برخورد» داستان «منی» «دیگو» و «سید» به همراه باک که بصورت اتفاقی دوباره پیداش می کنن باید یک جایی رو پیدا کنن تا خطر شهاب سنگ ها و آتش و دود و اینها رو بگذرونن. حالا شما حساب کن که خانواده «منی» همراهش هستن و «سید» هم این وسط شکست عشقی میخوره و حال و هواش حسابی به هم میریزه.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن عصر یخبندان: مسیر برخورد

Mike Thurmeier
Lori Forte
John Debney
James Palumbo

خلاصه محتوا

انیمیشن «عصر یخبندان: مسیر برخورد» داستان «منی» «دیگو» و «سید» به همراه باک که بصورت اتفاقی دوباره پیداش می کنن باید یک جایی رو پیدا کنن تا خطر شهاب سنگ ها و آتش و دود و اینها رو بگذرونن. حالا شما حساب کن که خانواده «منی» همراهش هستن و «سید» هم این وسط شکست عشقی میخوره و حال و هواش حسابی به هم میریزه.