عصر یخبندان: مسیر برخوردIce Age: Collision Course

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  عصر یخبندان: مسیر برخورد

کارگردان: Mike Thurmeier

محصولآمریکا
انیمیشن «عصر یخبندان: مسیر برخورد» داستان «منی» «دیگو» و «سید» به همراه باک که بصورت اتفاقی دوباره پیداش می کنن باید یک جایی رو پیدا کنن تا خطر شهاب سنگ ها و آتش و دود و ...
Lori Forte
John Debney
James Palumbo
فیلم‌های پیشنهادی