ناموجود

آزاد به قید شرطConditional Release

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آزاد به قید شرط

کارگردان: حسین شهابی

محصولایران
این فیلم به بررسی مشکلات اجتماعی و زندگی زندانیان آزاد شده پس از تحمل حبس طولانی مدت می پردازد.
فیلم‌های پیشنهادی