پوستر فیلم  گلادیاتور

گلادیاتور

Gladiator

.2ساعت و27دقیقه
فیلم سینمایی «گلادیاتور» سرگذشت گلادیاتوری است که سزار در هنگام مرگش او را جانشین خود انتخاب می کند اما پسر سزار که طمع مقام پدر کرده، سعی می کند که گ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم گلادیاتور

درباره فیلم گلادیاتور

فیلم سینمایی «گلادیاتور» سرگذشت گلادیاتوری است که سزار در هنگام مرگش او را جانشین خود انتخاب می کند اما پسر سزار که طمع مقام پدر کرده، سعی می کند که گلادیاتور را کنار بزند، او در این راه کارهایی علیه گلادیاتور انجام می دهد.