پوستر فیلم  جیسون بورن

جیسون بورن

Jason Bourne

.2ساعت و1دقیقه
فیلم «جیسون بورن» داستان مأمور سابق CIA و خطرناک ترین عضو این سازمان است که پس از به خاطر آوردن گذشته اش سعی به کشف قسمت های پنهان زندگی خود می کند. «...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جیسون بورن

درباره فیلم جیسون بورن

فیلم «جیسون بورن» داستان مأمور سابق CIA و خطرناک ترین عضو این سازمان است که پس از به خاطر آوردن گذشته اش سعی به کشف قسمت های پنهان زندگی خود می کند. «بورن» بعد از آن که سال ها ناپدید شده بود درست زمانی که جهان در بی ثباتی غیره منتظره ای فرو رفته است دوباره پیدا می گردد.