ناموجود

دو فیلم با یک بلیطOne Ticket Two Movies

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دو فیلم با یک بلیط

کارگردان: داریوش فرهنگ

محصولایران
یک کارگردان بعد از سال ها از آمریکا برگشته تا نخستین فیلم خود را بسازد. هنرپیشه اول مرد فیلم بر اثر سانحه ای نمی تواند به کارش ادامه دهد. فیلم باید به موقع به جشنواره برسد و کارگردان بعد از جستجوی بسیار، فروشنده دوره گردی را پیدا می کند...
فیلم‌های پیشنهادی