ناموجود

تعطیلات تابستانیSummer Holidays

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تعطیلات تابستانی

کارگردان: فریدون حسن پور

محصولایران
رامین و امین دو برادر دوقلو هستند که تفاوت‌های زیادی با هم دارند.امین شاگرد اول مدرسه و در درس هایش موفق است،نقطه مقابل آن رامین که هر سال تجدیدی میاورد و تابستان برای کار به مکانیکی اوس جمال می رود،تا این که پدر امین و رامین، رامین را تهدید میکند که اگر امسال تجدید شود باید برای همیشه به مکانیکی اوس جمال و نزد ذبیح برود...
فیلم‌های پیشنهادی