پوستر فیلم  نسل جادویی

نسل جادویی

Nasle Jadooyi

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «نسل جادویی» بابک یک مهندس بیکار است و با پدر و مادرش زندگی می کند. او دارای یک حس شنوایی فراطبیعی است. بنابراین بسیار قدرتمند است که می تواند از...

تصاویر و جزییات فیلم نسل جادویی

 فیلم نسل جادویی
 فیلم نسل جادویی
 فیلم نسل جادویی
 فیلم نسل جادویی
 فیلم نسل جادویی

عوامل سازنده فیلم نسل جادویی

ایرج کریمی
جهانگیر کوثری
ایرج کریمی

درباره فیلم نسل جادویی

فیلم «نسل جادویی» بابک یک مهندس بیکار است و با پدر و مادرش زندگی می کند. او دارای یک حس شنوایی فراطبیعی است. بنابراین بسیار قدرتمند است که می تواند از طریق دیواره های جامد و در فواصل زیاد بشنود. اما بابک تنها کسی نیست که دارای قدرت های عجیب و غریب است.