پوستر فیلم  چتر

چتر

انیمیشنبرزیلی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «چتر» داستان یک دختر بچه است که هنگام بازدید از خانه ای برای کودکان، با پسری که تنها آرزویش داشتن چتر زرد است، ملاقات می کند. این برخورد غیر منتظره خاطرات او را از گذشته بیدار می کند.

عوامل سازنده انیمیشن چتر

Helena HilarioMario Pece

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «چتر» داستان یک دختر بچه است که هنگام بازدید از خانه ای برای کودکان، با پسری که تنها آرزویش داشتن چتر زرد است، ملاقات می کند. این برخورد غیر منتظره خاطرات او را از گذشته بیدار می کند.