پوستر فیلم  کاغذ

کاغذ

Kaagaz

فیلمهندی
.1ساعت و37دقیقه
فیلم «کاغذ» داستان زندگی کشاورزی به نام «بهارات لعل بیهاری» است که به دلیل اعلام دروغین مرگ او در روزنامه ها سخت تلاش می کند تا نشان دهد که زنده است. ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کاغذ

 فیلم کاغذ
 فیلم کاغذ
 فیلم کاغذ
 فیلم کاغذ
 فیلم کاغذ

عوامل سازنده فیلم کاغذ

Satish Kaushik
Nishant KaushikVikas Malu
Sanjay Verma

درباره فیلم کاغذ

فیلم «کاغذ» داستان زندگی کشاورزی به نام «بهارات لعل بیهاری» است که به دلیل اعلام دروغین مرگ او در روزنامه ها سخت تلاش می کند تا نشان دهد که زنده است. او برای اعلام موجودیت خود، علیه بوروکراسی هند 19 سال با دولت هند مبارزه می کند.