ناموجود

میم مثل مادرM for Mother

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  میم مثل مادر

محصولایران
پزشکان دلیل وضعیت سعید فرزند سپیده را ناشی از استنشاق گازهای شیمیایی در زمان جنگ توسط سپیده می‌دانند. سهیل اصرار دارد تا فرزند را به یک آسایشگاه تحویل دهند اما سپیده مخالفت می‌کند و...
فیلم‌های پیشنهادی