پوستر فیلم  میم مثل مادر

میم مثل مادر

Mim Mesle Madar

فیلمایرانی
.1ساعت و52دقیقه
فیلم «میم مثل مادر» داستان مادری به نام «سپیده» است که به دلیل تأثیرات شیمیایی دوران جنگ، فرزندش با معلولیت و مشکلات تنفسی به دنیا خواهد آمد. او با وج...

عوامل سازنده فیلم میم مثل مادر

درباره فیلم میم مثل مادر

فیلم «میم مثل مادر» داستان مادری به نام «سپیده» است که به دلیل تأثیرات شیمیایی دوران جنگ، فرزندش با معلولیت و مشکلات تنفسی به دنیا خواهد آمد. او با وجود مخالفت شوهرش، می خواهد فرزندش را به دنیا بیاورد، به همین خاطر همسرش ترکش می کند.