پوستر فیلم  12 سال بردگی

12 سال بردگی

12 Years a Slave

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «دوازده سال بردگی» داستان واقعی زندگی یک فرد سیاه پوست به نام «سالومون نورتاپ» است، او توسط دو فرد ناشناس فریب خورده و مسموم می شود و وقتی به هو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم 12 سال بردگی

 فیلم 12 سال بردگی
 فیلم 12 سال بردگی
 فیلم 12 سال بردگی
 فیلم 12 سال بردگی
 فیلم 12 سال بردگی

عوامل سازنده فیلم 12 سال بردگی

Steve McQueen
Hans Zimmer
Joe Walker

درباره فیلم 12 سال بردگی

فیلم «دوازده سال بردگی» داستان واقعی زندگی یک فرد سیاه پوست به نام «سالومون نورتاپ» است، او توسط دو فرد ناشناس فریب خورده و مسموم می شود و وقتی به هوش می آید متوجه می شود که او را به عنوان برده به اربابی ظالم به نام «اپس» فروختند، لیکن او به مدت 12 سال سختی های زیادی را تحمل می کند.