بارکد
بستن
پوستر فیلم  بارکد

بارکد

فیلمایرانی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «بارکد» درباره جوانی است به نام «حامد» که برای استخدام به دفتر رئیس یک شرکت مراجعه می‌ کند. داستان فیلم، ماجرای چگونگی رسیدن این جوان به این دفتر کار را از زبان خود او روایت می‌ کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بارکد

خلاصه محتوا

فیلم «بارکد» درباره جوانی است به نام «حامد» که برای استخدام به دفتر رئیس یک شرکت مراجعه می‌ کند. داستان فیلم، ماجرای چگونگی رسیدن این جوان به این دفتر کار را از زبان خود او روایت می‌ کند.