بارکد
بستن
پوستر فیلم  بارکد

بارکد

Barcode

فیلمایرانی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «بارکد» درباره جوانی است به نام «حامد» که برای استخدام به دفتر رئیس یک شرکت مراجعه می‌ کند. داستان فیلم، ماجرای چگونگی رسیدن این جوان به این دفتر...

تصاویر و جزییات فیلم بارکد

 فیلم بارکد
 فیلم بارکد
 فیلم بارکد
 فیلم بارکد

عوامل سازنده فیلم بارکد

درباره فیلم بارکد

فیلم «بارکد» درباره جوانی است به نام «حامد» که برای استخدام به دفتر رئیس یک شرکت مراجعه می‌ کند. داستان فیلم، ماجرای چگونگی رسیدن این جوان به این دفتر کار را از زبان خود او روایت می‌ کند.