بلیط فروشی به زودی

آبادان یازده 60Abadan 1160

لیست من
پوستر فیلم  آبادان یازده 60

کارگردان: مهرداد خوشبخت

محصولایران

اکران آنلاین این فیلم از دوشنبه 5 آبان ماه آغاز خواهد شد و تا 20 آبان ادامه خواهد داشت.

فیلم «آبادان یازده 60» درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می دهند.