آبادان یازده 60
بستن

آبادان یازده 60Abadan 1160

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آبادان یازده 60
پیش نمایش

کارگردان: مهرداد خوشبخت

محصولایران
فیلم «آبادان یازده 60» درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را...