پوستر فیلم  وارش

وارش

Varesh

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «وارش» درباره زن جوان گیلکی است که سال ها «تراب» در خیال ازدواج با اوست. «یارمحمد سیستانی» جوانی است که براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به شمال کش...

تصاویر و جزییات سریال وارش

 سریال وارش
 سریال وارش
 سریال وارش
 سریال وارش
 سریال وارش

عوامل سازنده سریال وارش

احمد کاوری
محمودرضا تخشید
پیمان خازنی
حسین غضنفری

درباره سریال وارش

سریال «وارش» درباره زن جوان گیلکی است که سال ها «تراب» در خیال ازدواج با اوست. «یارمحمد سیستانی» جوانی است که براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به شمال کشور مى رود تا شغل ماهیگیرى را پیشه کند. او که نمى‌ داند ماهیگیرى آن منطقه در سلطه گردنکشى به نام تراب است، به دریا مى‌ زند و مقابل تراب مى‌ ایستد. وارش بیوه جواد که سال ها تراب در خیال ازدواج با اوست، با دیدن دلاورى یارمحمد دل به او مى‌ بندد و به تراب جواب رد مى‌ دهد. تراب نقشه‌ اى مى‌ چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما اتفاقى که هیچکس انتظارش را نمى‌ کشد، از راه رسیده و سرنوشت آدم‌ ها را به هم پیوند مى‌ زند.