روایت راوی

Revayate Ravi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روایت راوی

کارگردان: محمد صفا

محصولایران
مستند «روایت راوی» داستان بررسی اجمالی برخی از مناطق عملیاتی جنوب کشور است و هم چنین به روایت های کوتاه تصویری از خاطرات حماسی و معنوی شهدای والامقام، پرداخته است.

عوامل سازنده مستند روایت راوی

محمد صفا