پوستر فیلم  جمعه سیاه و سفید

جمعه سیاه و سفید

مستندایرانی
.53دقیقه
مستند «جمعه سیاه و سفید» به روایت زندگی مرحوم شیخ «احمد کافی» می پردازد. این عالم گرانقدر که در دوره پهلوی می زیست، در جذب عموم مردم به مسائل دینی نقش به سزایی داشت.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند جمعه سیاه و سفید

سید سینا عودی
مهدی مطهر
حمید علیداد

خلاصه محتوا

مستند «جمعه سیاه و سفید» به روایت زندگی مرحوم شیخ «احمد کافی» می پردازد. این عالم گرانقدر که در دوره پهلوی می زیست، در جذب عموم مردم به مسائل دینی نقش به سزایی داشت.