پوستر فیلم  جمعه سیاه و سفید

جمعه سیاه و سفید

Black Friday

مستندایرانی
.53دقیقه
مستند «جمعه سیاه و سفید» به روایت زندگی مرحوم شیخ «احمد کافی» می پردازد. این عالم گرانقدر که در دوره پهلوی می زیست، در جذب عموم مردم به مسائل دینی نقش...

تصاویر و جزییات مستند جمعه سیاه و سفید

 مستند جمعه سیاه و سفید
 مستند جمعه سیاه و سفید
 مستند جمعه سیاه و سفید
 مستند جمعه سیاه و سفید
 مستند جمعه سیاه و سفید

عوامل سازنده مستند جمعه سیاه و سفید

سید سینا عودی
مهدی مطهر
حمید علیداد

درباره مستند جمعه سیاه و سفید

مستند «جمعه سیاه و سفید» به روایت زندگی مرحوم شیخ «احمد کافی» می پردازد. این عالم گرانقدر که در دوره پهلوی می زیست، در جذب عموم مردم به مسائل دینی نقش به سزایی داشت.