پوستر فیلم  آراستن با ماری کوندو

آراستن با ماری کوندو

Tidying Up with Marie Kondo

.45دقیقه
برنامه ترکیبی «آراستن با ماری کوندو» درباره زنی به نام «ماری کوندو» است که در هر قسمت از این سریال نکاتی را در مورد مرتب و منظم نگه داشتن خانه و محیط ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال آراستن با ماری کوندو

 سریال آراستن با ماری کوندو
 سریال آراستن با ماری کوندو
 سریال آراستن با ماری کوندو
 سریال آراستن با ماری کوندو
 سریال آراستن با ماری کوندو

عوامل سازنده سریال آراستن با ماری کوندو

Jade Sandberg Wallis
Marie Kondo
Sam Worskett

درباره سریال آراستن با ماری کوندو

برنامه ترکیبی «آراستن با ماری کوندو» درباره زنی به نام «ماری کوندو» است که در هر قسمت از این سریال نکاتی را در مورد مرتب و منظم نگه داشتن خانه و محیط کار ارائه می دهد.