لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها
بستن
پوستر فیلم  لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها» داستان لاک پشت هایی دارای قدرت های فرا طبیعی است که در نیویورک زندگی می کنند و خود را برای مقابله با دشمن سر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

 فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها
 فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها
 فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها
 فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

بازیگران فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

عوامل سازنده فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

Dave Green
Steve Jablonsky
Bob DucsayJim May

درباره فیلم لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها

فیلم «لاک پشت های نینجا: خارج از سایه ها» داستان لاک پشت هایی دارای قدرت های فرا طبیعی است که در نیویورک زندگی می کنند و خود را برای مقابله با دشمن سرسخت خود آماده می سازند. از سوی دیگر دشمن آن ها، «دکتر باکستر استاکمن» که بر روی پروژه طوفان اوزونی کار می کند، در حال آماده سازی مقدمات حمله ای آسمانی و بزرگ به نیویورک می باشد.