پوستر فیلم  بدون مرز عشق 3: محور مقاومت

بدون مرز عشق 3: محور مقاومت

Without Borders Love 3: Axis of Resistance

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «بدون مرز عشق 3: محور مقاومت» روایتی از فعالیت «گردان سیدالشهدا» در عراق، مجموعه‌ ای نظامی با ساختاری عقیدتی است که از همان ابتدای اشغال این کشو...

عوامل سازنده مستند بدون مرز عشق 3: محور مقاومت

وحید فراهانی
سید هاشم موسوی

درباره مستند بدون مرز عشق 3: محور مقاومت

مستند «بدون مرز عشق 3: محور مقاومت» روایتی از فعالیت «گردان سیدالشهدا» در عراق، مجموعه‌ ای نظامی با ساختاری عقیدتی است که از همان ابتدای اشغال این کشور توسط آمریکا شکل گرفت ولی به دلیل مسائل امنیتی، اقدامات خود را به صورت پنهانی و گمنام انجام می داد.