پوستر فیلم  انا منا دکا

انا منا دکا

سریالهندی
.7دقیقه
مجموعه انیمیشن «انا منا دکا» داستان روباهی است که در هر قسمت سعی دارد سه جوجه زبل به نام های «انا» «منا» و «دکا» را شکار کند اما هر بار، این سه جوجه ترفند جدیدی به کار می گیرند تا روباه را تنبیه کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال انا منا دکا

Dheeraj Berry
Anish Mehta
Richard Dinnick
Jaikumar Sivalingam

خلاصه محتوا

مجموعه انیمیشن «انا منا دکا» داستان روباهی است که در هر قسمت سعی دارد سه جوجه زبل به نام های «انا» «منا» و «دکا» را شکار کند اما هر بار، این سه جوجه ترفند جدیدی به کار می گیرند تا روباه را تنبیه کنند.