پوستر فیلم  حق سکوت

حق سکوت

Voice of Silence

فیلمایرانی
.1ساعت و9دقیقه
فیلم «حق سکوت» داستان طلبه ای جوان به نام «میرهاشم» است. میرهاشم که برای تهیه مسکن به ناچار از دسته چک استفاده کرده است، حال درگیر ماجراهایی با شرخری ...

عوامل سازنده فیلم حق سکوت

هادی نائیجی
سید رضا میرکریمی
هادی نائیجی
رضا مرتضوی
محسن قرایی

درباره فیلم حق سکوت

فیلم «حق سکوت» داستان طلبه ای جوان به نام «میرهاشم» است. میرهاشم که برای تهیه مسکن به ناچار از دسته چک استفاده کرده است، حال درگیر ماجراهایی با شرخری می شود که چک هایش را گرفته است.