پوستر فیلم  میکائیل

میکائیل

Michael

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال«میکائیل» روایتگر مردم شهری به نام «۶۰ کیلومتر» در جنوب کشور است که پاتوق «آقاخان» قاچاقچی مواد مخدر شده است. این شهر پلیسی به نام «میکائیل» دارد...

تصاویر و جزییات سریال میکائیل

 سریال میکائیل
 سریال میکائیل
 سریال میکائیل
 سریال میکائیل
 سریال میکائیل

عوامل سازنده سریال میکائیل

سیروس مقدم
الهام غفوری

درباره سریال میکائیل

سریال«میکائیل» روایتگر مردم شهری به نام «۶۰ کیلومتر» در جنوب کشور است که پاتوق «آقاخان» قاچاقچی مواد مخدر شده است. این شهر پلیسی به نام «میکائیل» دارد که همیشه در جست و جوی «آقاخان» است و با تکیه بر حمایت های مردم برای استقرار نظم و آرامش بیشتر، عزم خود را جزم می کند.