آب های تیره
بستن

آب های تیره

Dark Waters

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آب های تیره
پیش نمایش

کارگردان: Todd Haynes

محصولآمریکا
در فیلم «آب های تیره» ، «رافلو» در نقش یک وکیل سرسخت بازی می کند. او پرده از اسراری شوم بر می دارد که به مرگ های مشکوک و رو به افزایش بزرگ ترین شرکت مواد شیمیایی دنیا مرتبط می شود. او برای افشای حقیقت، آینده و شغل و خانواده خود را به خطر می اندازد.

عوامل سازنده فیلم آب های تیره

Timothy Bird
Marcelo Zarvos
Affonso Gonçalves