از آبادان تا عسلویه
بستن
پوستر فیلم  از آبادان تا عسلویه

از آبادان تا عسلویه

From Abadan To Assaluyeh

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «از آبادان تا عسلویه» روایتی در خصوص توسعه میدان گازی پارس جنوبی است. در این مستند از زبان یکی از مدیران پارس جنوبی فراز و نشیب های این میدان گا...

تصاویر و جزییات مستند از آبادان تا عسلویه

عوامل سازنده مستند از آبادان تا عسلویه

درباره مستند از آبادان تا عسلویه

مستند «از آبادان تا عسلویه» روایتی در خصوص توسعه میدان گازی پارس جنوبی است. در این مستند از زبان یکی از مدیران پارس جنوبی فراز و نشیب های این میدان گازی مهم و روند پیشرفت آن در طول انقلاب اسلامی روایت می شود.