پوستر فیلم  رگبار

رگبار

.2ساعت و13دقیقه
در فیلم «رگبار» و یا «اسکای فال» مامور «007» در تست های آمادگی جسمانی و تیراندازی نمره قابل قبولی برای ادامه ماموریت هایش را بدست نمی آورد. اما «MI6» به مامور وفادار به وطن نیاز دارد. آن هم زمانی که نفوذ در عمیق ترین لایه های این سازمان رسوخ کرده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم رگبار

Sam Mendes
Neal PurvisRobert Wade
Thomas Newman
Stuart Baird

خلاصه محتوا

در فیلم «رگبار» و یا «اسکای فال» مامور «007» در تست های آمادگی جسمانی و تیراندازی نمره قابل قبولی برای ادامه ماموریت هایش را بدست نمی آورد. اما «MI6» به مامور وفادار به وطن نیاز دارد. آن هم زمانی که نفوذ در عمیق ترین لایه های این سازمان رسوخ کرده است.