از کرخه تا راین

Az Karkheh ta Rhein

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  از کرخه تا راین

محصولایران
فیلم «از کرخه تا راین» داستان یک مجروح شیمیایی برای معالجه همراه همرزمانش به آلمان اعزام می ‌شود. در آن جا خواهر و پسرش «یونس» که درسال‌ های قبل از ایران رفته بودند و ساکن آلمان شده اند ملاقات می‌ کند.

عوامل سازنده فیلم از کرخه تا راین