پوستر فیلم  از کرخه تا راین

از کرخه تا راین

فیلمایرانی
.1ساعت و28دقیقه
فیلم «از کرخه تا راین» داستان یک مجروح شیمیایی برای معالجه همراه همرزمانش به آلمان اعزام می ‌شود. در آن جا خواهر و پسرش «یونس» که درسال‌ های قبل از ایران رفته بودند و ساکن آلمان شده اند ملاقات می‌ کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم از کرخه تا راین

خلاصه محتوا

فیلم «از کرخه تا راین» داستان یک مجروح شیمیایی برای معالجه همراه همرزمانش به آلمان اعزام می ‌شود. در آن جا خواهر و پسرش «یونس» که درسال‌ های قبل از ایران رفته بودند و ساکن آلمان شده اند ملاقات می‌ کند.