غروب شد بیا
بستن
پوستر فیلم  غروب شد بیا

غروب شد بیا

It Was Evening

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم « غروب شد بیا» قصه ی زندگی ساحل نشینانی است که به سادگی زیر بار مشکلات روزگار شانه خم نمی کنند و در بازار داد و ستدشان سکه تمام عیار رفاقت، همچنا...

تصاویر و جزییات فیلم غروب شد بیا

 فیلم غروب شد بیا
 فیلم غروب شد بیا
 فیلم غروب شد بیا
 فیلم غروب شد بیا

عوامل سازنده فیلم غروب شد بیا

درباره فیلم غروب شد بیا

فیلم « غروب شد بیا» قصه ی زندگی ساحل نشینانی است که به سادگی زیر بار مشکلات روزگار شانه خم نمی کنند و در بازار داد و ستدشان سکه تمام عیار رفاقت، همچنان رونق دیرینه دارد. تا آنجا که در مبارک دم حادثه، در مصاف نابرابر مهر و کین، به اقتضای غیرت جناب عشق، شیر، بلاگردان آهو می شود و مرد تنها با برگ برنده اش می بازد.