افسانه فونگ سایThe Legend Of Fong Sai Yuk

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  افسانه فونگ سای

کارگردان: Corey Yuen

محصولهنگ کنگ
فیلم «افسانه فونگ سای» داستان قهرمانی عاشق به نام «فونگ سای» است. او عضو گروه مخفی به نام «گل سرخ» می شود که برای براندازی امپراطور فعالیت می کنند در این راستا زندگی شخصی او هم دچار تغییراتی می شود.
Kin Chung Chan
Peter Cheung