پوستر فیلم  تعبیر وارونه یک رویا

تعبیر وارونه یک رویا

The Inverted Interpretation of a Ddream

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «تعبیر وارونه یک رویا» داستان تعدادی جاسوس خارجی و فریب خورده است که قصد ربودن دانشمندی هسته ای برای بهره برداری های سیاسی داشته اند اما عملیات ...

تصاویر و جزییات سریال تعبیر وارونه یک رویا

 سریال تعبیر وارونه یک رویا
 سریال تعبیر وارونه یک رویا
 سریال تعبیر وارونه یک رویا
 سریال تعبیر وارونه یک رویا
 سریال تعبیر وارونه یک رویا

عوامل سازنده سریال تعبیر وارونه یک رویا

درباره سریال تعبیر وارونه یک رویا

سریال «تعبیر وارونه یک رویا» داستان تعدادی جاسوس خارجی و فریب خورده است که قصد ربودن دانشمندی هسته ای برای بهره برداری های سیاسی داشته اند اما عملیات آن ها با شکست مواجه می شود و نیروهای اطلاعاتی برای دستگیری آن ها تلاش می کنند.