پوستر فیلم  الفکین ها - پخت و پز متفاوت

الفکین ها - پخت و پز متفاوت

The Elfkins - Baking a Difference

انیمیشنآلمانی
.1ساعت و5دقیقه
انیمیشن «الفکین ها - پخت و پز متفاوت» داستان افسانه الفکین ها و جمعی از کوتوله های آشپز است که به دلیل توطئه همسر بدجنس پادشاه کنار گذاشته شده بودند و...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت

 انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت
 انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت
 انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت
 انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت
 انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت

عوامل سازنده انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت

Ute von Münchow-Pohl
Dirk Beinhold
Jan Strathmann
Alex Komlew

درباره انیمیشن الفکین ها - پخت و پز متفاوت

انیمیشن «الفکین ها - پخت و پز متفاوت» داستان افسانه الفکین ها و جمعی از کوتوله های آشپز است که به دلیل توطئه همسر بدجنس پادشاه کنار گذاشته شده بودند و دوباره، بعد از 200 سال، باز می گردند تا به شکلی متفاوت به پخت و پز خود بپردازند.