پوستر فیلم  جایی برای پیرمردها نیست

جایی برای پیرمردها نیست

.1ساعت و44دقیقه
فیلم «جایی برای پیرمردها نیست» درباره یک مرد شکارچی است. او در مناطق روستایی تگزاس بقایای یک نزاع بین چندین قاچاقچی را پیدا می‌ کند که همدیگر را به قتل رسانده اند. این مرد به جای خبر دادن به پلیس، دو میلیون دلار موجود در آن جا را برداشته و پا به فرار می گذارد و به این ترتیب یک داستان تعقیب و گریز آغاز می‌ شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جایی برای پیرمردها نیست

Ethan CoenJoel Coen
Scott RudinJoel CoenEthan Coen
Carter Burwell
Ethan CoenJoel Coen

خلاصه محتوا

فیلم «جایی برای پیرمردها نیست» درباره یک مرد شکارچی است. او در مناطق روستایی تگزاس بقایای یک نزاع بین چندین قاچاقچی را پیدا می‌ کند که همدیگر را به قتل رسانده اند. این مرد به جای خبر دادن به پلیس، دو میلیون دلار موجود در آن جا را برداشته و پا به فرار می گذارد و به این ترتیب یک داستان تعقیب و گریز آغاز می‌ شود.