بیداریawakening

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیداری

کارگردان: فرزاد موتمن

محصولایران
فیلم «بیداری» داستان زنی به نام «زهرا» است كه حافظه اش را از زمانی كه برای آخرين بار دختر 6 ساله اش ياسمن را ديده، از دست داده است. اكنون پس از گذشت 24 سال از آن اتفاق، حافظه زهرا بازگشته و او قصد دارد دختر گمشده‌اش را بيابد اما همه نشانی هایی كه به ياد دارد به كلی تغيير كرده است.
فیلم‌های پیشنهادی