پوستر فیلم  فرزندان اویس

فرزندان اویس

Farzandane Oveis

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «فرزندان اویس» روایتی است که به واکاوی و معرفی جریانات اسلامی در یمن با تاکید بر دو دهه‌ اخیر و تشکیل حزب انصار الله می‌ پردازد و ریشه ‌شناسی و ...

عوامل سازنده مستند فرزندان اویس

روح الله رفیعی
روح الله رفیعی
علی رحمانی

درباره مستند فرزندان اویس

مستند «فرزندان اویس» روایتی است که به واکاوی و معرفی جریانات اسلامی در یمن با تاکید بر دو دهه‌ اخیر و تشکیل حزب انصار الله می‌ پردازد و ریشه ‌شناسی و شکل‌ گیری مذهب زیدیه را مورد بررسی قرار می‌ دهد.