پوستر فیلم  افسانه یک خرگوش: حماسه آتش

افسانه یک خرگوش: حماسه آتش

انیمیشنچینی
.1ساعت و31دقیقه
انیمیشن «افسانه خرگوش مبارز » داستان خرگوش مبارزی به نام «فو» است که چند سالی است که «اسلش» را شکست داده و اکنون به عنوان محافظ روستا قلمداد می شود، راه زنان را شکست می دهد و عدالت را حفظ می کند. با این وجود «فو» فاقد مهارت لازم بوده و برای استفاده از مهارت های کونگ فو که از استاد بزرگ به ارث برده است، باید آموزش را شروع کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن افسانه یک خرگوش: حماسه آتش

Dake DongMa Yuan

خلاصه محتوا

انیمیشن «افسانه خرگوش مبارز » داستان خرگوش مبارزی به نام «فو» است که چند سالی است که «اسلش» را شکست داده و اکنون به عنوان محافظ روستا قلمداد می شود، راه زنان را شکست می دهد و عدالت را حفظ می کند. با این وجود «فو» فاقد مهارت لازم بوده و برای استفاده از مهارت های کونگ فو که از استاد بزرگ به ارث برده است، باید آموزش را شروع کند.