قلب های ناآرامGhalbhaye Na Aram

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قلب های ناآرام

کارگردان: مجید مظفری

محصولایران
فیلم «قلب‌ های نا آرام» با مرگ مغزی جوانی به نام « بابک» که بر اثر اتفاقی از بلندی پرتاب شده و دچار مرگ مغزی می شود آغاز می شود. در بیمارستانی که او را بستری کرده اند، دختری بستری است که نیاز فوری به پیوند قلب دارد. پزشک متوجه می شود که قلب بابک را میتوان به آن دختر پیوند زد.