قلب های ناآرامGhalbhaye Na Aram

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قلب های ناآرام

کارگردان: مجید مظفری

محصولایران
فیلم «قلب‌ های نا آرام» با مرگ مغزی جوانی به نام « بابک» که بر اثر اتفاقی از بلندی پرتاب شده و دچار مرگ مغزی می شود آغاز می شود. در بیمارستانی که او را بستری کرده اند، دخ...