ناموجود

578 روز انتظار578 Rouz Entezar

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  578 روز انتظار

کارگردان: احمد عبدالهیان

محصولایران
در رابطه با عملیات بزرگ بیت المقدس و فتح خرمشهر است؛ در این فیلم قبل و زمان آزادسازی به تصویر کشیده شده است.
فیلم‌های پیشنهادی